Bo hemma med demenssjukdom

Det finns olika typer av stöd du och dina anhöriga kan få hemma om du har demenssjukdom. Några exempel är hemtjänst för hjälp med vardagssysslor, dagverksamhet, avlösning och ekonomisk ersättning. Det finns också bra hjälpmedel som kan underlätta vardagen, läs mer om det här.

Hjälpen anpassas självklart utifrån vilka behov ni har och om de förändras med sjukdomsförloppet. Läs mer om de olika alternativen nedan. 

Translate