Villkor

Läs igenom nedan upptagna villkor och förutsättningar innan Du använder Seniorval.se. Genom att använda webb-tjänsten godkänner och accepterar Du dessa villkor. I det fall Du inte godkänner villkoren nedan, har Du ej rätt att använda denna tjänst.

Allmänt

  • Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera text, bilder eller annat innehåll från Seniorval.se utan skriftligt tillstånd. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från denna webbplats.
  • Det går dock bra att använda Seniorval.se som källa, eller att citera kortare textutdrag. Ange att citatet kommer från Seniorval.se, eller att källan är Seniorval.se. Komplettera gärna citatet med en länk till relevant del av Seniorval.se.
  • Innehållet i Seniorval.se’s databas skyddas av katalogskyddet i 5 kap § 49 i Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Skyddet innebär ett förbud mot att kopiera hela eller delar av söktjänstens databas och göra det tillgängligt för allmänheten på annan webbplats eller annan, ej av Seniorval.se godkänd placering. Otillåten användning kommer att prövas rättsligt och kan medföra ersättningsskyldighet.

Senior Life AB:s ansvar

Som ägare av webbplatsen www.seniorval.se är Senior Life AB (Organisationsnummer: 556837-7625) ansvariga för Seniorval.se

Senior Life AB kan inte ställas till ansvar för om webbtjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerat som förväntat.

Senior Life ABs målsättning är att den information som presenteras på www.seniorval.se ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Senior Life kan inte garantera tillförlitligheten i eller korrektheten av den information som finns presenterad på webbplatsen. Som användare ansvarar Du fullt ut för de åtgärder Du själv vidtar utifrån den information som presenterats på Seniorval.se såsom för eget ansvar. Senior Life AB kan inte hållas ansvarigt för konsekvenserna av beslut som har fattats baserat på den information som finns på seniorval.se.

De organisationer som träffat avtal med Senior Life AB om att presentera information i söktjänsten på www.seniorval.se ansvarar själva fullt ut för all information som de integrerar i Seniorval.se:s databas och att denna är korrekt och att ingen information läggs in som gör annonseringen otillåten.

Senior Life AB kan inte hållas ansvarig för eventuella problem, skador eller förlust som verksamheter och boenden som presenter i Seniorval.se:s söktjänst kan orsaka.

Länkar till externa webbplatser på Seniorval.se tillhandahålls för att underlätta informationssökning för och ge inspiration till dig som användare. Senior Life AB tar inget ansvar för innehållet i och tillförlitligheten av de länkade webbplatserna och Senior Life AB står inte nödvändigtvis bakom de åsikter som uttrycks där.  

1. Immateriella rättigheter

Senior Life AB gör inte anspråk på att äga andra organisationers varumärken eller annat kännetecken, texter, bilder eller annan grafisk framställning som presenteras på Seniorval.se. 

2. Ändrade villkor

Senior Life AB har rätt att ändra användarvillkoren på Seniorval.se. Vi uppmanar användare att alltid läsa igenom aktuella villkort innan användning av tjänsten. Genom att fortsätta använda Seniorval.se anses användaren ha godkänt ändrade villkor och regler. 

3. Kontakt

Har du frågor om Seniorval.se, skicka ett e-postmeddelande till info@seniorval.se eller skicka brev till:

Senior Life AB
Banérgatan 10, 2tr
115 23 Stockholm
E-post: info@seniorval.se

Organisationsnummer: 556837-7625

Translate