Hemtjänst på annan ort

Hemtjänst på annan ort

Du som har hemtjänst har möjlighet att få samma stöd även om du reser bort en period. Det kan till exempel handla om att du besöker anhöriga i en annan kommun under jul och påsk eller bor i en sommarstuga under sommaren.

Du behöver då meddela din hemkommun om att du planerar bo tillfälligt någon annanstans. Läs mer om hur du går till väga för att ordna med detta i vår Guide - hemtjänst på annan ort.

Läs mer om hur du ansöker om riksfärdtjänst och hur du går tillväga om du behöver hjälpmedel medan du befinner dig på annan ort.

Translate