Guide till att välja äldreboende

Senior och personal på äldreboende.

Står du inför att välja äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) och känner att du inte vet var du ska börja? Här får du förslag på hur du kan gå tillväga.

Guiden riktar sig till dig som ska välja äldreboende för egen del, men fungerar lika väl för dig som hjälper en närstående äldre.

För att få en grundläggande förståelse för området och därmed få ut mer av tipsen nedan rekommenderar vi även att du läser igenom Seniorval.se:s informationssidor om äldreboendeViktigt att påminna om är att endast vissa kommuner i Sverige ger dig möjlighet att fritt välja äldreboende. Men du får alltid ha önskemål och du bör alltid utvärdera om du tror att du kommer att trivas på det äldreboende som du blir erbjuden innan du tackar ja.

Tips för att välja äldreboende

Börja i tid. När du har blivit beviljad äldreboende från kommunen kan du behöva välja var du vill flytta eller bli erbjuden plats någonstans ganska omgående. Därför är det bra att i förebyggande syfte utvärdera olika alternativ. Nämn gärna också dina önskemål redan i samband med att du gör din ansökan till kommunen.

Ta hjälp av närstående. När det blir aktuellt att flytta till äldreboende är många äldre svaga och orkar eller har inte förmågan att utvärdera olika alternativ. Om du har turen att ha en närstående som du vill och kan ta hjälp av så tveka inte att göra det.

Tänk igenom vad du efterfrågar. Vad vill du att äldreboendet som du ska flytta till ska kunna erbjuda? Seniorval.se har en checklista för att välja äldreboende. Förhoppningsvis kan den ge dig inspiration att formulera vad du efterfrågar.

Ta reda på vilka äldreboenden som på pappret matchar dina önskemål. 1) Du kan söka i Seniorval.se:s söktjänst där du med hjälp av olika sökkriterier och fritextsökning på nyckelord kan leta efter boenden som erbjuder det du söker i alla kommuner i Sverige. 2) Du kan fördjupa dig på äldreboendens hemsidor eller be dem skicka broschyrer. 3) Varje kommun ska också ha beskrivningar över de äldreboenden som de kan erbjuda plats på. Ofta finns information både på kommunens hemsida och i tryckt material. 4) Är det någon information du inte hittar, fråga biståndshandläggaren på kommunen.

Fråga personer i din omgivning om rekommendationer. Om du inte har någon bekant att fråga så dela erfarenheter på andra forum.

Ta del av kvalitetsutvärderingar och läs mer om hur du hittar och tolkar dessa.

Besök alltid ett äldreboende innan du flyttar dit. Det handlar om att du ska välja en ny bostad så att göra ett besök bör vara en självklarhet. Hur ska du annars veta om du kommer kunna trivas där. Be gärna om att få delta vid en aktivitet eller måltid för att verkligen se hur vardagen fungerar på boendet.

Våga ställa frågor när du besöker boendet. Du besöker boendet för att kunna fatta ett beslut om du vill bo där. Du har rätt att ställa så många frågor som du vill och fråga tills du får ett svar som du förstår och känner dig nöjd med. Fråga såväl den som visar dig runt som annan personal och boende som du möter. Det kan kännas svårt att veta vad du ska fråga för att få en bra bild av hur alla olika delar av vardagen och verksamheten fungerar. Seniorval.se har tagit fram en checklista med saker att tänka på och frågor att ställa när du ska välja äldreboenden.

Ta referenser. Redan när du besöker boendet kan du som sagt fråga boende och eventuellt närstående som du stöter på hur de trivs. Tveka inte heller att fråga kommunen eller själva boendet om att förmedla en referens om du vill ställa ytterligare frågor till någon med erfarenhet av boendet innan eller efter besöket.

Diskutera med biståndshandläggaren hur ni kan göra om det inte finns plats på det äldreboendet som du vill flytta till. Kan du ställa dig i kö och fortsätta bo kvar hemma medan du väntar? Om du är i behov av att flytta nu finns det möjlighet att få plats på ett korttidsboende alternativt flytta till ett annat permanent boende och sedan flytta igen när det blir en plats ledig?

Translate