Köpa hushållsnära tjänster

Tips att tänka på när man köper hushållsnära tjänster.

Här hittar du en checklista som förhoppningsvis hjälper dig i processen att anlita ett seriöst företag på ett korrekt sätt.

Checklista - Köpa hushållsnära tjänster
Kontrollera att företaget har organisationsnummer, adress, telefonnummer och F-skattsedel.
Kontrollera att de anställda har lön, pension och försäkring enligt aktuellt kollektivavtal.

Be att få se företagets ansvarsförsäkring. Den ska omfatta skador på egendom eller person som företagets personal orsakar.

Fråga vilka rutiner företaget har kring hantering av nycklar och koder.
Fråga om personalen har utbildning för uppgiften.

Ta referenser. Be att få kontaktuppgifter till en tidigare kund. Kanske känner du själv någon som anlitat företaget. Du kan ockå söka information om företaget på internet samt vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och se om det finns anmälningar mot verksamheten.

Kontrollera om företaget har obetalda skatter hos kronofogden.

Hör efter med ditt försäkringbolag om du bör teckna någon försäkring. Berätta vilken typ av tjänst du ska få utförd i ditt hem och hör om det är någon potentiell skada du bör ha en försäkring för. Ofta täcker din hemförsäkring de vanligaste situationerna som kan uppkomma.

Upprätta ett skriftligt avtal med företaget. Det är lätt att missuppfatta varandra och då är det bra att ha ett avtal som tydliggör vad ni kommit överens om.

Ta legitimation på dem som kommer hem till dig.

Translate