Eskilshem uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Eskilshem

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Tivoliallen 1
Postnummer
633 52
Postort
Eskilstuna
Telefonnummer
070-262 27 91
E-post
annika.johnstone@attendo.se
Kontaktperson
Annika Johnstone Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Demensboende med fin trädgård
Attendo Eskilshem är ett demensboende som ligger centralt i Eskilstuna. Här finns det stora gemensamma utrymmen som inbjuder till social samvaro. Vi har en fin trädgård där vi gärna tillbringar tid och utför olika sysslor och aktiviteter som tex. att plantera blommor eller fika. Här finns det omvårdnadspersonal på plats dygnet runt och sjuksköterska finns på plats dag och kvällstid samt dagtid på helgen.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
70
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

God kvalitet och ett gott bemötande
Här på Attendo Eskilshem finns det omvårdnadspersonal på plats dygnet runt och sjuksköterska finns på plats dag och kvällstid samt dagtid på helgen. Det finns en arbetsterapeut på plats under alla vardagar och vi har regelbundna besök av sjukgymnast. Det kommer en läkare till boendet två gånger i veckan.

Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

Ägare, styrelse, ekonomi