Korsnäsgården uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Korsnäsgården

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Bruksgatan 7
Postnummer
791 44
Postort
Falun
Telefonnummer
076–016 55 91
E-post
anneli.backman@forenedecare.se
Kontaktperson
Anneli Backman, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Korsnäsgården
Korsnäsgården är beläget fem kilometer utanför centrala Falun och är ett vård- och omsorgsboende för dig med demenssjukdom. 

Höjdpunkter
- Vackert beläget med fina innergårdar
- Engagerade medarbetare
- Individuellt anpassade aktiviteter
- Det friska i fokus här i ditt hem 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
33
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vår målsättning är att leverera en mycket god vård och omsorg. Vi arbetar aktivt med kvalitetsfaktorer för äldreomsorgen. Forenede Care har tydliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska bedrivas och vi följer löpande våra resultat i nationella kvalitetsregister. Förbättringsarbetet är systematiskt och vi arbetar aktivt med att följa upp, utvärdera och förbättra våra verksamheter.

Personal

Personal på verksamheten:

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Korsnäsgården jobbar enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, aktivitetscoach och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Ägare, styrelse, ekonomi