Norshöjden uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Norshöjden

Kontaktinformation

Hemsida
Gatuadress

Kopparvägen 26

Postnummer
791 42
Postort

Falun

Telefonnummer
076-318 62 90
E-post
lena.kristoffersson@ansvarochomsorg.se
Kontaktperson
Lena Kristoffersson, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Norshöjden
Norshöjden är ett demensboende beläget en kilometer utanför centrala Falun. I närområdet finns skog med gott om strövområden.

Verksamheten drivs av A&O

Vi har drivit äldreomsorg sedan 1993 vilket gör oss till en av de äldsta aktörerna inom vård och omsorg. Fokus har alltid varit att tillhandahålla den bästa möjliga omvårdnad där vi ska förmedla värme, omtanke och trygghet. 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
62

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

A&O-modellen
Vi är angelägna om att verksamheten ska hålla en hög kvalitet. Därför ska alla medarbetare i verksamheten vara medvetna om verksamhetens inriktning och övergripande mål. Vi arbetar enligt vår egen modell, A&O modellen, där verksamheten indelas i sektorer och varje sektor har tydligt beskrivna mål. 

Systematiskt kvalitetsarbete
Inom A&O arbetar vi systematiskt med kvalitetssäkring. Vårt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete bygger på Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. I vårt ledningssystem beskrivs processer i verksamheten och vem som har ansvaret för att de ska ske.

Kvalitetsdeklaration
A&O kvalitetsdeklarerar verksamheten enligt Almega Vårdföretagarnas standard. Genom kvalitetsdeklarationen redovisar vi öppet verksamhetens kvalitetsarbete och resultat för allmänheten, beställare och beslutsfattare. Kvalitetsdeklarationen uppdateras varje år.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete på vår hemsida.

Personal

Personal på verksamheten:

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Norshöjden jobbar enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetscoach, kurator och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Ägare, styrelse, ekonomi