Norshöjden uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Norshöjden

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Kopparvägen 26
Postnummer
791 42
Postort
Falun
Telefonnummer
076-318 62 90
E-post
marita.bjorkman@forenedecare.se
Kontaktperson
Marita Björkman, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Norshöjden
Norshöjden är ett demensboende beläget en kilometer utanför centrala Falun. I närområdet finns skog med gott om strövområden.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
62

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vår målsättning är att leverera en mycket god vård och omsorg. Vi arbetar aktivt med kvalitetsfaktorer för äldreomsorgen. Forenede Care har tydliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska bedrivas och vi följer löpande våra resultat i nationella kvalitetsregister. Förbättringsarbetet är systematiskt och vi arbetar aktivt med att följa upp, utvärdera och förbättra våra verksamheter.

Personal

Personal på verksamheten:

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Norshöjden jobbar enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetscoach, kurator och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Ägare, styrelse, ekonomi