Vardaga Villa Ekeberg uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Vardaga Villa Ekeberg

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Betselvägen 18
Postnummer
424 67
Postort
Angered
Telefonnummer
031-143320
E-post
gordana.markovska@vardaga.se
Kontaktperson
Gordana Markovska, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Nytt äldreboende i Angered

Villa Ekeberg – ett modernt äldreboende i centrala Angered med naturen inpå knuten. Här ger vi dig individuellt anpassad omsorg med hjärta, integritet och valfrihet.
Verksamheten vänder sig både till personer med somatisk (kroppslig) sjukdom och till personer med demenssjukdom.

Gemenskap och aktiviteter

 

Aktiviteter är en viktig del av din omsorg och ett stort fokus på boendet.  Naturligtvis bestämmer du själv vad du vill delta i. Exempel på aktiviteter är målargrupp, yoga och besök från kyrkan. Terapihunden Majken finns dagligen hos oss för både mys och gos och målinriktad träning av olika slag. Vi lyssnar på vad du som bor hos önskar och försöker att erbjuda just detta.

 

 

 

Mat som hemma


God mat kännetecknar vårt boende. Maten lagas på plats i avdelningsköken, vilket sprider härliga dofter som stimulerar aptiten. Menyerna är näringstäta och speciellt anpassade för äldres behov.

Platser


Är du intresserad av att bo på Villa Ekeberg? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vårt äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
72
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Personal

Personal på verksamheten:

Det finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, utanför din dörr, för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.
När du flyttar in hos oss får du också en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare.
Ansvarig på boendet är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten.
Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron beräknad på faktisk arbetstid, dvs sjukfrånvaron i relation till den tid de anställda faktiskt har arbetat under perioden. Sjukfrånvaron i rullande 12-månadersvärde ligger på 4,6 % för Vardaga.