Vardaga Villa Höjden uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Vardaga Villa Höjden

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Sjupundsgatan 2
Postnummer
41484
Postort
Göteborg
Telefonnummer
0709 - 460 386
E-post
anna.olvhammar@vardaga.se
Kontaktperson
Anna Olvhammar, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Nytt äldreboende i Göteborg

 

Villa Höjden är ett nybyggt och modernt äldreboende som stod klart i början av 2022 och som är en del av det nya bostadsområdet Ekebäckshöjd.

 

 

 

 

 

 

 

Boendet har närhet till såväl Slottsskogen som stadsdelen Majorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten vänder sig både till personer med somatisk (kroppslig) sjukdom och till personer med demenssjukdom.

 

 

 

 

 

Här kommer du som boende att få:

 

 

 

 

 


 • Omsorg utifrån just dina behov och förutsättningar.
   

 • Måltider som bidrar med en stund av glädje, samvaro och gemenskap.
   

 • Ett utbud av aktiviteter och utevistelser som är så stort att du varje dag känner att det finns något som passar dig.
   

 • Använda modern teknik som ger dig ökad självständighet och trygghet. Självklart får du tillgång till surfplatta och musiktjänster.
   

 • Vi skapar möjlighet till liv och rörelse i vårt stora rum för social samvaro där du umgås med anhöriga eller andra boende. På vår vackra terrass kan du njuta av en stund bland växter. Dessa platser är till för dig som bor här, men även för dina anhöriga.
   
 •  
 •  
 •  

 

 

Villa Höjden är arbetsplats för sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut/aktivitetsansvarig. Det är bemannat dygnet runt för att de boende ska få en så trygg och säker omvårdnad som möjligt utifrån behov och önskemål.

 

 

Platser


Är du intresserad av att bo på Villa Höjden? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vårt äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
90
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron beräknad på faktisk arbetstid, dvs sjukfrånvaron i relation till den tid de anställda faktiskt har arbetat under perioden. Sjukfrånvaron i rullande 12-månadersvärde ligger på 4,6 % för Vardaga.