Vardaga Villa Gullringen uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Vardaga Villa Gullringen

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Fältstensvägen 53
Postnummer
137 62
Postort
Jordbro
Telefonnummer
0760085618
E-post
olivia.radojkovic@vardaga.se

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Nytt äldreboende i centrala Jordbro

 

 

Villa Gullringen är ett nybyggt boende i Jordbro med 79 lägenheter. Boendet vänder sig till äldre personer med demenssjukdom eller åldersrelaterad kroppslig funktionsnedsättning.

 

Villa Gullringen erbjuder både permanent boende och korttidsboende.

 

Vi vill att du som bor hos oss ska ha en trivsam tillvaro med gemenskap. Vi tycker om att anordna roliga aktiviteter för, och tillsammans med, dig som bor hos oss, såsom musikframträdanden, spela boccia eller varför inte träna i vårt utegym.

 

Vi har även två avdelningar med finsk inriktning där det arbetar personal som talar finska, så att du med finsk bakgrund ska kunna tala ditt modersmål, äta finsk mat och följa hemlandets traditioner. Naturligtvis har vi bastu.


 

 

Platser


Är du intresserad av att bo på Villa Gullringen? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vårt äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

 

 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
79
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Personal

Personal på verksamheten:

Här finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt, utanför din dörr, för din trygghet. Alla talar svenska och vi har dessutom medarbetare med ursprung i olika länder och som talar flera olika språk. Våra medarbetare har relevant utbildning inom vård och omsorg, t ex undersköterska, sjuksköterska. Rehabiliteringspersonal finns att tillgå. Våra medarbetare genomgår kontinuerligt Vardagas interna utbildningar inom bland annat demensvård, mat och måltider, hygien samt etik och bemötande.

När du flyttar in hos oss får du också en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare.

Ansvarig på boendet är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten. Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron beräknad på faktisk arbetstid, dvs sjukfrånvaron i relation till den tid de anställda faktiskt har arbetat under perioden. Sjukfrånvaron i rullande 12-månadersvärde ligger på 4,6 % för Vardaga.