Attendo Skutan uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Skutan

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress

Röntgenvägen 6

Postnummer
141 52
Postort

Huddinge

Telefonnummer
070-212 90 20
E-post
ase.vollbrecht@attendo.se
Kontaktperson
Åse Vollbrecht Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Centralt äldreboende
Attendo Skutan äldreboende ligger i Flemingsbergs centrum i Huddinge med närhet till butik, apotek och service. Här finns avdelningar för personer med demens, somatiska besvär samt avdelningar med korttidsplatser.

Livsstilsboende Kultur & Nöje
Boendet drivs utifrån konceptet kultur & nöje, vilket innebär att vi har fokus på alla former av kulturupplevelser. Du bjuds på olika typer av underhållning samt kulturcirklar om litteratur, konst och nostalgitripper. Kulturcafé, allsång, dans och spännande diskussioner kring kulturlivet tycker vi är spännande. Den som vill kan ansluta sig till boendets egen kör. Vi besöker också muséer och utställningar.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
83
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

Attendo Skutan äldreboende leds av verksamhetschef och biträdande verksamehetschef.

Det arbetar flera olika professioner i verksamheten såsom undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sjuksköterska finns på plats varje dag. Jourtid bemannas Attendo Skutan av sjuksköterskor från Attendos mobila team.

Familjeläkarna Saltsjöbaden ansvarar för läkarinsatserna och besöker boendet två dagar i veckan. Övrig tid finns de tillgängliga för rådgivning per telefon eller för akuta besök.

Ägare, styrelse, ekonomi