Linden uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Linden

Kontaktinformation

Organisation
Gatuadress
Vibblabyvägen 101
Postnummer
177 64
Postort
Järfälla
Telefonnummer
08-580 285 00
E-post
kontakt@jarfalla.se

Basfakta om verksamheten

Språk
Svenska

Ägare, styrelse, ekonomi