Amalia uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Amalia

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Lasarettsboulevarden 2 b
Postnummer
291 33
Postort
Kristianstad
Telefonnummer
073-039 48 17
E-post
amalia.verksamhetschef@norlandia.com
Kontaktperson
Jelena Zembo, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Amalia, ett vård- och omsorgsboende beläget i Östermalms Park i centrala Kristianstad. Verksamheten omgärdas av vackra grönområden och i närheten ligger Galleria Boulevard med vårdcentral, apotek och livsmedelsaffär.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
36
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet i Norlandia
Att erbjuda kvalitet i våra tjänster är Norlandias viktigaste uppdrag. Kvalitet uppstår i mötet mellan de äldre och våra medarbetare. Det handlar om vad vi gör och hur det upplevs av våra kunder. Man ska uppleva trygghet, erbjudas stimulerande aktiviteter, god mat och lyhördhet av oss, dvs ett gott liv varje dag.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att förbättra välfärdstjänsten…” och våra grundläggande värderingar ”Kompetent, Ambitiös, Respektfull, och Energisk” är ledstjärnor i allt vi gör.

Kvalitetssäkring
Norlandia kvalitetssäkrar sina vård- och omsorgstjänster genom följande processer:
- Händelsehantering
- Socialstyrelsens brukarundersökning
- Medarbetarundersökning
- Internrevisioner
- Egenkontroll
- Verksamhetsplan med tydliga kvalitetsmål

Ovanstående kvalitetssäkringsprocesser följs upp genom: 
- Business review
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsbokslut

Kvalitetsregister
Certifieringar
<p>Vårt digitala kvalitetsledningssystem TQM är certifierat enligt&nbsp;<a href="https://www.svenskcertifiering.se/iso9001.html">ISO 9001</a>, Kvalitet</p>
<p><a href="https://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html" target="_blank">ISO 14001</a>, Miljö</p>

Personal

Personal på verksamheten:

Under ledning av verksamhetschef arbetar omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut med vård och omsorg till våra boende.

 

Norlandia personal

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Ägare:
Sjukfrånvaro:
6,6% sjukfrånvaro för Norlandia Care AB för 2017. Beräkningsgrund: Sjukfrånvaro dag 2-365