Attendo Bantorget uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Bantorget

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Sparregatan 2
Postnummer
582 21
Postort
Linköping
Telefonnummer
072-55 18 861
E-post
johanna.lindell@attendo.se
Kontaktperson
Johanna Lindell Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Centralt äldreboende i Linköping
Attendo Bantorget äldreboende ligger nära Linköpings resecentrum och Stångån. Här har du möjlighet till utevistelse i vår fantastiska park som ligger i anslutning till boendet.

Attendo Bantorget drivs av Attendo på uppdrag av Linköpings kommun och ligger mitt i centrala Linköping med närhet till fina promendstråk vid Stångån. 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
50
Språk
Arabiska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Personal

Personal på verksamheten:

God kvalitet och ett gott bemötande
Verksamheten drivs av en verksamhetschef som har en planeringsledare till sin hjälp. De finns på plats dagtid måndag till fredag. Alla som bor på Bantorgets äldreboende har tillgång till sjuksköterska dygnet runt samt tillgång till arbetsterapeuter samt sjukgymnaster på vardagar.

På avdelningarna arbetar engagerade och duktiga undersköterskor och vårdbiträden. Vi arbetar utifrån ledorden kompetens, engagemang och hjälpsamhet, som tillsammans med vår erfarenhet gör att du kan förvänta dig en bra omsorg och ett gott bemötande.

Ägare, styrelse, ekonomi