Kvarnbacken uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Kvarnbacken

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Stationsgatan 3
Postnummer
582 42
Postort
Linköping
Telefonnummer
073-534 19 04
Kontaktperson
Simon Zeitelberg, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Äldreboende i Linköping med prisbelönt trädgård

”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. I vår vision fokuserar vi på den enskilda människan. Vårt mål och ambition är att varje enskild person i våra verksamheter ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

De värderingar som genomsyrar vår verksamhet kan beskrivas i fyra nyckelord. Dessa är respekt, enkelhet, ansvar och kunskap. Vår vision och våra värderingar är vår ledstjärna såväl i mötet med de som bor och vistas hos oss som när det gäller hur våra medarbetare bemöter varandra. Det är dessa värderingar som ska ta oss mot visionen – varje dag.

Måltider och högtider

Menyn tas fram gemensamt för hela Vardaga i samarbete med kock och dietist. Vi tillagar alla måltider på plats på våra avdelningar så att doften sprids i våra lokaler. Hembakat bröd och bakverk finns tillgängligt varje dag.

Vi uppmärksammar högtider och traditioner. Nobelmiddagen firas med extra findukning, vin i glasen och ibland även personal i balklänning. Självklart är det buffé och småplock till påsk och jul men även kanelbullens- och kladdkakans dag uppmärksammas som en aktivitet. På din födelsedag erbjuds frukost på sängen och en ros på bordet från vår lokala blomsterhandel.

Frukt finns alltid tillgängligt. Fredagsdrinken är populär. Trerättersmiddag till helgen, vin eller öl serveras till dem som önskar.

Platser


Är du intresserad av att bo på Kvarnbacken? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vårt äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
45
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Personal

Personal på verksamheten:

På Kvarnbacken finns omvårdnadspersonal på plats dygnet runt för din trygghet. All personal pratar svenska men vi har även personal med utländsk härkomst som pratar flera språk. I vår verksamhet finns även serviceassistenter som genomför städning, tvätt, matlagning och vissa aktiviteter som till exempel promenader för att avlasta våra undersköterskor så att dom kan göra det dom är bäst på, omvårdnad.

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron beräknad på faktisk arbetstid, dvs sjukfrånvaron i relation till den tid de anställda faktiskt har arbetat under perioden. Sjukfrånvaron i rullande 12-månadersvärde ligger på 4,6 % för Vardaga.