Albrektsvägen uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Albrektsvägen

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Albrektsvägen 153
Postnummer
603 53
Postort
Norrköping
Telefonnummer
011-31 19 44
E-post
marcela.lopez@forenedecare.se
Kontaktperson
Marcela Lopez, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Albrektsvägen
Albrektsvägen är ett nybyggt äldre- och demensboende i Norrköping. Verksamheten ligger i centrala Norrköping med fotbollsarenan Östgötaporten som närmaste granne.

Höjdpunkter
- Flera vardagshöjande aktiviteter som boxning, restaurangbesök, pubafton, temafester, djur på besök och trevliga utflykter
- Engagerad personal
- Fin boendemiljö med boendegym och affär
- Centralt läge

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
80
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vår målsättning är att leverera en mycket god vård och omsorg. Vi arbetar aktivt med kvalitetsfaktorer för äldreomsorgen. Forenede Care har tydliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska bedrivas och vi följer löpande våra resultat i nationella kvalitetsregister. Förbättringsarbetet är systematiskt och vi arbetar aktivt med att följa upp, utvärdera och förbättra våra verksamheter.

Personal

Personal på verksamheten:

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Albrektsvägen jobbar enhetschef, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetscoach och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Ägare, styrelse, ekonomi