Attendo Vårdbo Norrtälje uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Vårdbo Norrtälje

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress

Torpvägen 5B

Postnummer
761 62
Postort

Norrtälje

Telefonnummer
0176-65 09 18
E-post
lena.lundmanjohansson@attendo.se
Kontaktperson
Lena Lundman Johansson Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Naturnära äldreboende
Attendo Vårdbo Norrtälje är ett äldreboende som drivs av Attendo och ligger vid Norrtäljeviken. Här finns vacker natur alldeles runt knuten och gott om fina promenadslingor. Boendet består av ljusa och trivsamma lägenheter och vissa är även anpassade för parboende. Vi har även gott om gemensamma utrymmen där vi gärna ordnar olika aktiviteter eller bara umgås och pratar.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
66
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

Medarbetargruppen består, utöver verksamhetschefen, av sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, administrativ samordnare, lokalvårdare och vaktmästare.

Sjukgymnast samt arbetsterapeut finns att tillgå i form av ett ambulerande team som besöker oss varje vecka. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt.

Ansvarig läkare som tillhör Legevisitten besöker verksamheten varje vecka, övrig tid kontaktas läkare vid behov.

Ägare, styrelse, ekonomi