Riggargatan uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Riggargatan

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Riggargatan 4 A
Postnummer
611 62
Postort
Nyköping
Telefonnummer
0709-74 55 30
E-post
veselin.ramovic@forenedecare.se
Kontaktperson
Veselin Ramovic, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Riggargatan
Riggargatan är beläget i den växande stadsdelen Brandholmen strax utanför centrala Nyköping med närhet till promenadstråk längs vatten och natursköna områden. Det finns även goda busskommunikationer till centrum i nära anslutning till äldreboendet.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
48
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vår målsättning är att leverera en mycket god vård och omsorg. Vi arbetar aktivt med kvalitetsfaktorer för äldreomsorgen. Forenede Care har tydliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska bedrivas och vi följer löpande våra resultat i nationella kvalitetsregister. Förbättringsarbetet är systematiskt och vi arbetar aktivt med att följa upp, utvärdera och förbättra våra verksamheter.

Personal

Personal på verksamheten:

Vi har engagerad personal som arbetar utifrån den enskildes behov och intressen. Vi strävar efter att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Här på Riggargatan jobbar enhetschefer, samordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetscoach och undersköterskor. Vi har också en verksamhetschef som ansvarar för hela boendet.

Ägare, styrelse, ekonomi