Attendo Årstabergshemmet uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Årstabergshemmet

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Åmänningenvägen 13
Postnummer
120 57
Postort
Årsta
Telefonnummer
070-971 60 49
E-post
done.sancar@attendo.se
Kontaktperson
Döne Sancar Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Livsstilsboende för personer med demenssjukdom
Med utsikt över en grönskande trädgård i vackra Årsta ligger Årstabergshemmet äldreboende. Här är närheten till naturen påtaglig och en viktig del av vårt arbete.

Livsstilsboende utevistelse & trädgård
Boendet drivs utifrån konceptet utevistelse & trädgård, vilket innebär att du erbjuds en vacker och stimulerande utemiljö där du kan ägna dig åt trädgårdssysslor, träna i utegymmet eller bara njuta av en promenad i området eller en fika i trädgården. Aktiviteter som läs- och sångstunder flyttas ut i växthus eller lusthus. Vi grillar året om och eldkorgarna lyser upp trädgården i höstmörkret. Även inomhusmiljön präglas av konceptet.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
56
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

Medarbetargruppen består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, sjuksköterskor, samordnare, teamledare, undersköterskor och vårdbiträden. En omvårdnadsansvarig sjuksköterska finns tillgänglig för alla de boende. Vi har läkare som är hos oss en gång i veckan eller vid behov. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgängliga för att prova ut hjälpmedel, planera träningsprogram samt handleda våra medarbetare.

I vårt arbete med personer med demenssjukdom utgår vi från bevisat effektiva metoder. Övervägande del av personalen har gått en utbildning i BPSD-Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens.

Ägare, styrelse, ekonomi