Attendo Spadvägen uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Spadvägen

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Spadvägen 9
Postnummer
125 33
Postort
Älvsjö
Telefonnummer
08 – 556 212 00
E-post
daniel.ekman@attendo.se
Kontaktperson
Daniel Ekman Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Naturnära äldreboende i Älvsjö
Attendo Spadvägen är ett äldreboende med modern standard i en vacker äldre byggnad. Vi har nära till natur och sköna promenadstråk, en vacker trädgård samt en vinterträdgård.Vi erbjuder boende för dig med stort omvårdnadsbehov eller demenssjukdom.

Livsstilsboende kultur & nöje
Boendet drivs utifrån konceptet kultur & nöje, vilket innebär att vi har fokus på alla former av kulturupplevelser. Du bjuds på olika typer av underhållning samt kulturcirklar om litteratur, konst och nostalgitripper. Kulturcafé, allsång, dans och spännande diskussioner kring kulturlivet tycker vi är spännande. Den som vill kan ansluta sig till boendets egen kör. Vi besöker också muséer och utställningar.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
74
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

Medarbetargruppen består av undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut.

På Attendo Spadvägen har vi tillgång till sjuksköterskor dygnet runt och patientansvarig läkare kommer till boendet två gånger i veckan. Övrig tid kontaktas läkare vid behov.

Sjukgymnast och arbetsterapeut finns i huset  två dagar i veckan

Ägare, styrelse, ekonomi