Attendo Vällingbygården uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Vällingbygården

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Indalsbacken 17A
Postnummer
162 68
Postort
Vällingby
Telefonnummer
073-66 255 72
E-post
pia.selkama-edstrom@attendo.se
Kontaktperson
Pia Selkama Edström Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Familjärt och centralt
Attendo Vällingbygården är ett modernt äldreboende med 39 lägenheter uppdelat i fem boendeenheter vilket ger en familjär känsla. Tre enheter är avsedda för personer med demenssjukdom och två för personer med somatisk sjukdom.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
39
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Personal

Personal på verksamheten:

På Attendo Vällingbygården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet från vård och omsorg. Varje vecka finns även läkare och paramedicinsk personal tillgängliga på verksamheten.

Ägare, styrelse, ekonomi