t Erik uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för t Erik

Kontaktinformation

Organisation
Gatuadress
P O Hallmans gata 1
Postnummer
112 69
Postort
Stockholm
Telefonnummer
08-80 65 65
E-post
aldredirekt@​stockholm.se

Basfakta om verksamheten

Språk
Engelska

Ägare, styrelse, ekonomi