Täppan uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Täppan

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Malörtsvägen 2-6
Postnummer
23136
Postort
Trelleborg
Telefonnummer
076-696 19 19
E-post
valentina.pacoli@attendo.se
Kontaktperson
Valentina Pacoli Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Attendo Täppan är ett demensboende som ligger i en park som även är anpassad för rörelsehindrade personer. Det är ett trivsamt bostadsområde och nära Trelleborg centrum. God kommunikation med buss som stannar i närheten av Täppan. Parkeringsplatser finns i anslutning till boendet.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
39
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Personal

Personal på verksamheten:

Engagerade medarbetare
Medarbetargruppen består av verksamhetschef, undersköterskor, vårdbiträden samt omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Vi har en läkare som är här en gång i veckan, eller vid behov.

Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgängliga för att prova ut hjälpmedel, lägga upp träningsprogram samt handleda personalen.

Ägare, styrelse, ekonomi