Attendo Fortuna-Onnela uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Fortuna-Onnela

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Stenbrohultsvägen 6
Postnummer
757 58
Postort
Uppsala
Telefonnummer
070-448 55 20
E-post
helena.gasste@attendo.se
Kontaktperson
Helena Gåsste Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Modernt och naturnära äldreboende
Attendo Fortuna-Onnela är ett litet äldreboende med 40 platser för äldre med demensdiagnos eller större omvårdnadsbehov, beläget i Sävja i Uppsala. Vi har även två finskspråkiga avdelningar där vi tar till vara på den finska kulturen, traditionerna, maten och språket.

Livsstilsboende utevistelse & trädgård
Boendet drivs utifrån konceptet utevistelse & trädgård, vilket innebär att du erbjuds en vacker och stimulerande utemiljö där du kan ägna dig åt trädgårdssysslor, träna i utegymmet eller bara njuta av en promenad i området eller en fika i trädgården. Aktiviteter som läs- och sångstunder flyttas ut i växthus eller lusthus. Vi grillar året om och eldkorgarna lyser upp trädgården i höstmörkret. Även inomhusmiljön präglas av konceptet.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
40
Språk
Finska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

På Attendo Fortuna-Onnela lägger vi stort fokus på kompetens, engagemang och omsorg. Hos oss jobbar omsorgspersonal och finns på plats dygnet runt.

Utöver dessa består våra medarbetare av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterskor samt verksamhetschef. Vi har hälsoinspiratörer som arbetar med att erbjuda, inspirera och stimulera till aktiviteter för att de boende ska upprätthålla ett aktivt och meningsfullt liv.

Ägare, styrelse, ekonomi