Gutasunds Äldreboende uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Gutasunds Äldreboende

Kontaktinformation

Hemsida
Gatuadress
Valthornvägen 53
Postnummer
756 50
Postort
Uppsala
Telefonnummer
010-130 38 88
E-post
alfred.bjernulf@frosunda.se
Kontaktperson
Alfred Bjernulf, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Gutasund erbjuder alla fördelar med ett modernt boende samtidigt som vi återknyter till traditioner och lokal kulturhistoria.

Vi utgår från varje persons önskemål och behov vilket återspeglas i allt från hur vi arbetar till den hemlika miljön och vackra trädgården. Varje del är utformad utifrån expertis om demens och kognitiv svikt, vilket gör Gutasund till det perfekta boendet för livskvalitet på ålderns höst.

Gutasund ligger i ett bostadsområde vid Gottsunda centrum endast 7 km från centrala Uppsala och har närhet till Roslagens vackra natur och Ekolns sjö. Invid boendet finns ett stort utbud av service som apotek, matbutik, café, restauranger, ett flertal butiker, vårdcentral, bibliotek och teater. Kommunikationerna till centrala Uppsala är goda och det finns gott om parkeringsplatser för besökare.

 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
72
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

I verksamheten finns det kvalitetsråd som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Vi har ett digitalt ledningssystem för kvalitet där verksamhetens rutiner och dokument finns.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) utför varje år kvalitetsgranskning av verksamhetens hälso- och sjukvård och eventuella förbättringsförslag återkopplas till verksamheten. Patientsäkerhetsberättelse upprättas också för varje verksamhet. Frösundas årliga förtroenderedovisning innehåller kvalitetsberättelse och i den finns sammandrag av patientsäkerhetsberättelsen.

Kvalitetsregister

Frösunda arbetar hälsofrämjande och funktionsbevarande samt patientsäkert med stöd av Palliativa registret, Senior Alert, och BPSD.

Personal

Personal på verksamheten:

Medarbetare med fokus på den enskildes bästa
Verksamhetschefen är ansvarig för hela verksamheten på Gutasund. Våra sjuksköterskor har det medicinska ansvaret på boendet. Undersköterskorna sköter den dagliga vården och omsorgen och har ansvar som kontaktman. Arbetsterapeuten arbetar förebyggande, habiliterande och rehabiliterande. Denne identifierar rehabiliteringsbehov och bedömer genomförandeförmåga kring personlig vård och aktiviteter.

Vår fysioterapeut arbetar likt arbetsterapeuten förebyggande, behandlande och rehabiliterande. Fokus ligger på att lindra smärta och rörelseproblem som hotar och begränsar människans rörelseförmåga. För att säkerställa en näringsrik och hälsosam mat har vi en kostchef och dietist. Sakkunnig inom demens och kognitiv svikt ska säkerställa det bästa bemötandet för personer med demenssjukdom.

Läkare kommer en gånger per vecka.

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Korttidsfrånvaron för 2015 är 3,10 procent. Beräkningsgrunden är följande: X/Y X= Sjukfrånvaro dag 1-14 för all personal oavsett anställningsform Y= Närvarotid (innehåller ej jour eller beredskap)+sjuktid.