Gutasund äldreboende uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Gutasund äldreboende

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Valthornvägen 53
Postnummer
756 50
Postort
Uppsala
Telefonnummer
010-130 38 88
E-post
alfred.lagerfelt@norlandia.com
Kontaktperson
Alfred Lagerfelt, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Norlandia Äldreomsorgs äldreboende Gutasund är ett modernt äldreboende i en fridfull miljö i Uppsala. Här sätter vi dina personliga behov och önskemål i främsta rummet. Du bor i en trygg och hemtrevlig miljö med tillgång till vårt dedikerade team av professionella medarbetare, tillgängliga dygnet runt.

 

Gutasund ligger i Gottsunda centrum nära centrala Uppsala och har närhet till natur och Ekolns sjö. I närmiljön finns ett stort utbud av service, till exempel apotek, matbutik, café, restauranger, butiker, vårdcentral, bibliotek och teater. Kommunikationerna till är goda och det finns gott om parkeringsplatser för besökare.

 

Gutasund drevs tidigare av Frösunda Äldreomsorg, som hösten 2023 blev en del av Norlandia.

 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
72
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet i Norlandia
Att erbjuda kvalitet i våra tjänster är Norlandias viktigaste uppdrag. Kvalitet uppstår i mötet mellan de äldre och våra medarbetare. Det handlar om vad vi gör och hur det upplevs av våra kunder. Man ska uppleva trygghet, erbjudas stimulerande aktiviteter, god mat och lyhördhet av oss, dvs ett gott liv varje dag.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att förbättra välfärdstjänsten…” och våra grundläggande värderingar ”Kompetent, Ambitiös, Respektfull, och Energisk” är ledstjärnor i allt vi gör.

Kvalitetssäkring
Norlandia kvalitetssäkrar sina vård- och omsorgstjänster genom följande processer:
- Händelsehantering
- Socialstyrelsens brukarundersökning
- Medarbetarundersökning
- Internrevisioner
- Egenkontroll
- Verksamhetsplan med tydliga kvalitetsmål

Ovanstående kvalitetssäkringsprocesser följs upp genom: 
- Business review
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsbokslut

Kvalitetsregister
Certifieringar
<p>Vårt digitala kvalitetsledningssystem TQM är certifierat enligt&nbsp;<a href="https://www.svenskcertifiering.se/iso9001.html">ISO 9001</a>, Kvalitet</p>
<p><a href="https://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html" target="_blank">ISO 14001</a>, Miljö</p>

Personal

Personal på verksamheten:

Personal för din trivsel
Under ledning av vår verksamhetschef och enhetschefer finns också omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och aktivitetsansvariga medarbetare på plats för våra boende.

norlandia personal

 

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Ägare:
Sjukfrånvaro:
6,6% sjukfrånvaro för Norlandia Care AB för 2017. Beräkningsgrund: Sjukfrånvaro dag 2-365