Attendo Sandelska Huset uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Sandelska Huset

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Sandels gata 2
Postnummer
754 39
Postort
Uppsala
Telefonnummer
076-843 55 00
E-post
carina.jallrud@attendo.se
Kontaktperson
Carina Jällrud Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till Attendo sandelska Huset
Attendo Sandelska Huset är ett äldreboende för personer med demensdiagnos eller med omvårdnadsstöd, beläget i Uppsala. Vi verkar för att miljön ska vara stimulerande och ge den enskilde förutsättningar att uppleva hälsa, glädje och välbefinnande i sin vardag.

Livsstilsboende utevistelse & trädgård
Boendet drivs utifrån konceptet utevistelse & trädgård, vilket innebär att du erbjuds en vacker och stimulerande utemiljö där du kan ägna dig åt trädgårdssysslor, träna i utegymmet eller bara njuta av en promenad i området eller en fika i trädgården. Aktiviteter som läs- och sångstunder flyttas ut i växthus eller lusthus. Vi grillar året om. Även inomhusmiljön präglas av konceptet.

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Attendo Sandelska huset på vår InstagramsidaFacebooksida och blogg.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
54
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

På Attendo Sandelska huset arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och verksamhetschef. Vi har även tillgång till dietist för råd och stöd.

Läkaransvaret för Attendo Sandelska huset har Fålhagens vårdcentral. Läkare kommer till oss två gånger i veckan, men kan komma veckans alla dagar vid behov.

Fotvårdsspecialist, tandhygienist och hårfrisör kommer regelbundet till oss.

Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

Ägare, styrelse, ekonomi