Finnservice i Skövde AB

Finlandiakoti sijaitsee Skövden keskustan alueella Norrmalmissa. Toimintojemme lähtökohdat ovat turvallisuus, myötävaikuttaminen,läheisyys ja korkeatasoinen hoivatyö. Ohjenuorana ovat henkilön omat tarpeet. Finlandiahemmet ligger i centrala Skövde i Norrmalm. Verksamheterna präglas av trygghet, inflytande, tillgänglighet och en hög omsorgskvalitet. Det är individens behov som styr.

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Ledning

  • Jari Rajala, extern firmatecknare
  • Ulla Venetvaara, styrelseordförande
  • Jorma Väliranta, ledamot
  • Leila Salmi, ledamot
  • Ritva Bidersten, ledamot
  • Pirkko Karjalainen, suppleant
  • Heli Marjatta Honkanen, suppleant
  • Heidi Ojuva, arbetstagarsuppleant