Ge en gåva

Det finns många organisationer som gör ett fantastiskt arbete för att förbättra kunskapen och vården kring sjukdomar som ofta drabbar äldre.

Forskning är en förutsättning för att ta att fram nya effektiva behandlingar som hjälper oss att leva friskare och längre liv. Organisationerna nedan samlar in pengar till forskning och informationspridning kring sjukdomar som ofta drabbar äldre. De har så kallade 90-konton vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar verksamheterna. Ge en gåva och hjälp oss stödja deras arbete.