Attendo Hemtjänst Kungälv uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Hemtjänst Kungälv

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Utmarksvägen 18
Postnummer
442 39
Postort
Kungälv‎
Telefonnummer
0720-83 23 91
E-post
nina-alana.grant@attendo.se
Kontaktperson
Nina-Alana Grant, regional verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Välkommen till oss på Attendo Hemtjänst Kungälv
Vi är en professionell hemtjänst med medarbetare som både är erfarna och som har ett stort engagemang för att ge dig bra service och hjälp. Tillsammans med dig och dina närstående planerar vi din hemtjänst för att vi på bästa sätt ska tillgodose dina behov och önskemål. Vi hjälper och stöttar dig med allt från personlig omsorg till service i hemmet. Vi har gärna en tät dialog med dig för att säkerställa att du är nöjd med din hemtjänst. 

Vårt mål är att du ska känna dig trygg med oss och ha en bra vardag.

Verksamhetens storlek (antal kunder)
Ca 85-90 kunder
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Personal

Personal på verksamheten:

Engagerade medarbetare med olika kompetenser
Hos oss på Attendo Hemtjänst Kungälv arbetar erfaren, engagerad och kompetenta medarbetare vars drivkraft är att stötta och underlätta för dig i din vardag. 

Vi har hög kompetens gällande allt från det normala åldrandet till olika typer av demenssjukdomar.

Attendo personal

Din trygghet är viktig för oss
Medarbetarna arbetar med ödmjukhet och respekt i ditt hem och är vår viktigaste länk till att du ska känna trygghet med oss. Alla arbetar för att du ska må bra samtidigt som de värnar om din personliga integritet. 

Våra medarbetare bär alltid arbetskläder och ID-brickor.