Attendo Hemtjänst Linköping uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Hemtjänst Linköping

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Skäggetorpscentrum 4C
Postnummer
586 42
Postort
Linköping
Telefonnummer
013-12 11 20
E-post
mari.edeson@attendo.se
Kontaktperson
Mari Edeson, projektansvarig verksamhetschef

Rehab 01347 48 410, öppet mån-fre 08.30 - 10.30

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Attendo Hemtjänst Linköping har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig som bor i område Sydväst i Linköping. Vi planerar hjälpen tillsammans med dig så att det passar efter dina behov och önskemål. Målet för oss är att du ska känna trygghet i din vardag.

 

Attendo är Nordens största omsorgsföretag. Med 35 års erfarenhet av omsorgsverksamhet vet vi vad som krävs för att du ska bli nöjd.  

 

Språk
Arabiska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. 

Personal

Personal på verksamheten:

Hos oss arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser så som vårdbiträden och undersköterskor.

Med Attendo kan du förvänta dig hög kvalitet på vården och omsorgen och ett trevligt och respektfullt bemötande.

Vi ser det som självklart att våra kompetenta medarbetare  alltid bär ID-bricka, är hjälpsamma, har engagemang och ger alltid det ”lilla extra” i mötet med dig.

 

Attendo personal