Attendo hemtjänst Motala uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo hemtjänst Motala

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Drakvägen 9
Postnummer
59132
Postort
Motala
Telefonnummer
Ebba Sörenson,0766-972216
Annika Björk, 0731-536085
Bibbi Karlsson, 0733-321439
Helene Martinsson, 073-3321495
E-post
ebba.sorenson@attendo.se
annika.bjork@attendo.se
bibbi.karlsson@attendo.se
helene.martinsson@attendo.se
Kontaktperson
Tf Verksamhetschef:
Drakvägen, Ebba Sörenson
Timmermansgatan, Ebba Sörenson
Medevivägen, Ebba Sörenson

Planeringsledare:
Drakvägen, Annika Björk
Timmermansgatan, Bibbi Karlsson
Medevivägen, Helene Martinsson

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Vi hjälper dig till en enklare vardag
För många äldre kan det bli svårt att utföra vardagssysslor såsom personlig omvårdnad, städa, gå och handla eller att tvätta kläder. Då kan det vara möjligt att få hemtjänst beviljad av kommunen, där du kan välja Attendo Motala som utförare.

Lång erfarenhet
Med 35 års erfarenhet av hemtjänst vet vi vad som krävs för att du som kund ska bli nöjd. För att du ska få en så personlig omsorg som möjligt, bokar vi alltid in ett hembesök hos nya kunder för att gå igenom behov och önskemål. Du får även en kontaktman som är den du oftast kommer träffa. Baserat på ditt biståndsbeslut utformar vi insatserna utifrån dina behov och önskemål.

Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern.