Abborre Hemtjänst - Norrort

Abborre Hemtjänst - Norrort

Trondheimsgatan 4, Kista

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Tilläggstjänster
Ledsagning
Avlösning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Vi erbjuder dig service och trygghet dygnet runt så att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge som möjligt. Vår hemtjänst i Stockholm är till för att du ska kunna fortsätta leva ditt liv till fullo trots att behovet för omvårdnad dykt upp. Vi finns där för att underlätta i din vardag samt ge dig vägledning och inspiration. 

Abborre Hemtjänst är ett lokalt företag med personlig anknytning till de stadsdelar vi arbetar inom. Våra kontor ligger centralt på Östermalm, Södermalm och i Husby. Vi strävar efter att antalet personer som hjälper dig begränsas så långt som möjligt och att insatserna utförs på överenskommen tid. Vi tror på en öppen och regelbunden dialog för att kunna erbjuda hemtjänst enligt dina behov och önskemål. Arbetet utförs av kunnig personal som bemöter dig med värme, respekt och visar hänsyn till din integritet.

Likt abborren som är en aktiv fisk som gärna jagar i stim vill vi betona vikten av ett glatt engagemang och villkorslöst samarbete. Abborren föredrar värme och det gör vi även inom vår organisation, där vi tar hand om och respekterar varandra.

Abborren hemtjänst

Organisation
Organisationsform
Företag

Tjänster

Abborre Hemtjänst erbjuder dig omsorg, måltidsservice, städning, tvätt, inköp, ledsagning, avlösarservice, trygghetslarm samt kvälls- och nattjänster. 

Kvällspatrull
Vi erbjuder kvällspatrull för personer som behöver omvårdnad och tillsyn på kvällen. 

Nattpatrull
Abborre Hemtjänsts nattpatrull erbjuder planerade och akuta insatser kvälls- och nattetid, mellan 22.00 - 07.30. Våra utbildade undersköterskor utför tillsyn och omvårdnad, från enkla kontroller till stöd i livets slutskede.

Jourverksamhet och utryckning på larmanrop
Vi erbjuder trygghetslarm som en extra säkerhetsåtgärd. Detta larmsystem säkerställer snabb assistans nattetid vid behov, men är inte avsedd för akut sjukvård.

Tilläggstjänster
Vi erbjuder tilläggstjänster som städning, fönsterputsning, avlösar- och ledsagarservice och personlig assistans, vilka ofta är berättigade till RUT-avdrag. Dessa anpassas efter individuella behov för att förbättra våra klienters vardag.

>Läs mer om personlig assistans
>Läs mer om avlösar- och ledsagarservice

Abborren hemtjänst

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Tilläggstjänster
Ledsagning
Avlösning

Arbetssätt

Vårt arbetssätt kan sammanfattas i våra tre nyckelord: kontinuitet, flexibilitet och integritet.

Kontinuitet
Vi strävar efter att hålla kontinuitet hos våra kunder vilket stöds av den låga sjukfrånvaron hos vår omvårdnadspersonal.

Vi rekryterar långsiktigt och arbetar konstant med att utveckla vår personal och arbetsmiljö, eftersom vi vet att det bidrar till hög kontinuitet och trygghet för dig.

Flexibilitet
Vi är lyhörda för dina åsikter och behov, och du kan när som helst kontakta oss för att lägga fram önskemål om hur dina insatser ska se ut.

Integritet
Det är viktigt för oss att utforma din hjälp tillsammans med dig. Då vet vi att vi tillgodoser dina behov på det sätt som passar dig.

Abborren hemtjänst

Kontaktperson

Inom Abborre Hemtjänst arbetar vi flitigt med kontinuitet och kontaktmannaskap. Du väljer själv vem eller vilka som utför insatserna i ditt hem. Vi anpassar oss efter dina önskemål och erbjuder alltid två kontaktpersoner.

Du kan alltid vända dig till din kontaktperson med frågor och önskemål. För oss är det viktigt att personkemin fungerar. Känner du av någon anledning att den inte gör det så kan du självklart be att få byta till en annan kontaktperson.

Genomförandeplan

Vid första mötet träffar du två personer, en från vårt kontor och din framtida kontaktperson och som också är den medarbetare som oftast besöker dig. Vid mötet går vi igenom dina behov och önskemål. Allt dokumenteras i en genomförandeplan. Här kan de som ska arbeta hos dig följa hur och när du vill ha dina olika insatser utförda. Om du har några andra speciella önskemål framgår det också av planen.

Personal

En stor del av vår personal är utbildade undersköterskor och har gedigen arbetserfarenhet. Alla pratar svenska och vi har även personal som talar flera språk.

För din trygghet
Våra medarbetare har alltid på sig arbetskläder och legitimation. De har också tystnadsplikt, det innebär att vi inte får berätta något om dina personliga förhållanden till någon utomstående utan ditt samtycke.

Abborren hemtjänst

Språk
Svenska
Engelska
Finska
Persiska
Dari
Amharinga
Arabiska
Tigrinja
Thai
Spanska
Ryska
Tagalog

Mat

Vi lagar mat
För personer med hemtjänst är näringsrik och hemlagad mat viktig. Måltiderna lagas ofta i ditt hem, vilket möjliggör anpassning efter dina behov och preferenser. Vi uppmanar även dig att delta i matlagningen, vilket kan höja livskvaliteten.

Matlådor
Vi kan även hjälpa dig beställa och tillreda matlådor som i bland är upphandlade av kommunen eller som du kan beställa direkt från en lokal aktör.  

Tillgång till dietist
Vi har regelbunden kontakt med dietist för att säkerställa att våra kunder får i sig näringsrik och bra mat. 

Kvalitet

I brukarundersökningar som bland annat genomförs av Socialstyrelsen, uppnår Abborre Hemtjänst höga betyg. En ständig kvalitetsförbättring pågår genom att kontinuerligt följa upp och kvalitetssäkra verksamhetens olika processer, samtidigt som vi bedriver en aktiv personalpolitik som främjar till att våra medarbetare trivs i sin yrkesroll och med sina arbetsuppgifter där de erbjuds goda möjligheter till personlig utveckling inom företaget.

Synpunkter och klagomål
Vi strävar hela tiden efter en bra kvalitet på vår service och våra vård- och omsorgsinsatser. Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar så önskar vi att du berättar det för oss. Dina åsikter hjälper oss att förbättra och utveckla vår verksamhet. Kontakta oss eller om du så önskar, lämna dina synpunkter anonymt på vår hemsida.

Miljö- och hållbarhetsanpassning
Det gläder oss att meddela att vi nu tar ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid genom att introducera våra nya elbilar för hemtjänsten. Denna omställning till miljövänliga fordon reflekterar vår ständiga strävan efter att minska vår klimatpåverkan och bidra till ett renare samhälle.

Satsningen på elbilar för hemtjänsten är bara början. Vi planerar att fortsätta utforska fler sätt att göra vår verksamhet mer hållbar. Vår vision är att skapa en hemtjänst som inte bara ger bästa möjliga vård till våra kunder utan också bidrar till en bättre och grönare framtid för alla.

Kontakt

Organisation
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Naomi Samuel, 072-312 33 70
naomi@abborrehemtjanst.se
Gatuadress
Trondheimsgatan 4
Postnummer
164 30
Postort
Kista
Vill du bli kund hos oss?

Du har själv rätt att välja vem du vill ska hjälpa dig i ditt hem. Innan du väljer utförare av din hemtjänst i Stockholm rekommenderar vi att du ringer eller besöker oss för att få mer information om hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig.

Om du gillar oss och har ett biståndsbeslut om hemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare på Stockholms stad och meddelar att du vill välja Abborre Hemtjänst som din hemtjänst.

Saknar du biståndsbeslut? Ansök här.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.