Adonis Omsorg - Innerstan uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Adonis Omsorg - Innerstan

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Erik Dahlbergs gatan 29
Postnummer
115 32
Postort
Stockholm
Telefonnummer
08-662 66 27
E-post
soraya.mastalli@adonisomsorgab.se
anita.gerencser@adonisomsorgab.se
Kontaktperson
Enhetschef: Soraya Mastalli 076-006 56 05
Verksamhetschef: Anita Gerencser 073-645 47 31

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Vi är den lilla hemtjänsten med det stora hjärtat

Adonis karaktäriseras av stor kunskap och medmänsklighet samt en förstklassig och flexibel service gentemot våra kunder. Vi har professionella medarbetare som förstår våra kunders omvårdnads- och servicebehov. Vår ambition är att erbjuda bästa möjliga omvårdnad i en trygg miljö där kundens personliga integritet samt kontinuiteten och kvaliteten på hjälpinsatsen sätts i första rummet.

Adonis har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst och har varit med sedan starten då Stockholms stad beslutade att öppna för privata hemtjänstutförare. Observera att priset för hemtjänst är det samma oavsett om man väljer en privat eller kommunal hemtjänstutförare.

Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång. De flesta har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten och vår låga personalomsättning visar att våra medarbetare trivs. Kontakta oss gärna om du har frågor, vi besvarar dem mer än gärna!

Verksamhetens storlek (antal kunder)
Ca 50-74 kunder
Språk
Engelska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Adonis har ett integrerat ledningssystem för personal & arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Handlingsplan tas fram årligen för samtliga kortsiktiga mål. Handlingsplanen följs upp fortlöpande och resultatet redovisas enligt mätplan.

Vi välkomnar alla synpunkter och klagomål som når oss då de hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Alla synpunkter och klagomål tas hans om enligt vårt kvalitetscertifierade avvikelsesystem. Vi återkopplar alltid till den som anmält av avvikelsen. 

Personal

Personal på verksamheten:

Våra medarbetare är undersköterskor eller har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten. All personal är svensktalande. Vi har medarbetare som har utbildning inom demens, stroke och palliativ vård. All personal har även genomgått kurs i förstahjälpen och ABC- demensutbildning.

Personalen känner även till våra rutiner för basal hygien, säker mat samt hur en måltid ska vara näringsriktig och upplagd på tallrik. Medarbetarna får även information skriftligt och muntligt om Lex Sarah. Arbetet leds av vår verksamhetschef.

All nyanställd personal går dubbelt med en handledare som lär ut våra rutiner om hur vi arbetar på Adonis.