Attendo Hemtjänst Farsta uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Hemtjänst Farsta

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Östmarksgatan 27
Postnummer
123 42
Postort
Farsta
Telefonnummer
070-100 99 60
Kontaktperson
Alexsandra Ekenhall, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Attendo Hemtjänst Farsta har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar din hjälp tillsammans med dig så att det passar efter dina behov och önskemål. Målet för vårt arbete är att du ska känna trygghet i vardagen. Hos oss är det en självklarhet att våra medarbetare bär Attendo-kläder och ID-bricka. Vi ordnar många trevliga aktiviteter på vår trivselträff. Kontakta gärna Attendo Hemtjänst Farsta om du vill veta mer!

Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. Läs gärna mer om Attendos kvalitetsarbete här.

Personal

Personal på verksamheten:

Hos Attendo hemtjänst Farsta arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser så som vårdbiträden och undersköterskor. Med Attendo kan du förvänta dig hög kvalitet på vården och omsorgen och ett trevligt och respektfullt bemötande. Vi ser det som självklart att våra medarbetare bär arbetskläder och synlig ID-bricka för din trygghets skull. Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

"Att jobba i vården är lärorikt och tacksamt arbete det ger så mycket Ett självständigt arbete med många utmaningar, för mig känns det bra att våra brukare har det bra och jag gör ett bra arbete!"
Beata, vårdbiträde

Attendo personal