Attendo Hemtjänst Ulricehamn uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Attendo Hemtjänst Ulricehamn

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress

Boråsvägen 1

Postnummer
523 36
Postort

Ulricehamn

Telefonnummer
070-298 27 50
E-post
viktoria.wiik@attendo.se
Kontaktperson
Viktoria Wiik Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Attendo Hemtjänst Ulricehamn har erfarna och engagerade medarbetare som hjälper dig med allt ifrån personlig omsorg till service i hemmet. Vi planerar hjälpen tillsammans med dig så att det passar dina behov och önskemål. Målet är att du ska känna trygghet i din vardag. Vi bär alltid arbetskläder och ID-brickor. Våra lokaler finns på Kullen i centrala Ulricehamn. 

Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

För att säkerställa att vi på Attendo ger vård och omsorg av god kvalitet har vi utvecklat ett verktyg för att mäta kvaliteten i våra verksamheter. Vi kallar det för kvalitetstermometern. 

Personal

Personal på verksamheten:

På Attendo Hemtjänst Ulricehamn arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser så som vårdbiträden och undersköterskor. För oss är kvalitet viktigt och vi arbetar utifrån Attendos ledord som är Kompetens, Engagemang och Omtanke.

Hos oss är det en självklarhet att våra medarbetare har Attendo-kläder och ID-bricka/namnskylt. Detta tillsammans med en säker nyckelhantering är ett sätt att garantera din trygghet.

Alla medarbetare talar svenska. Flera medarbetare har även bakgrund i andra länder och kulturer och många talar fler språk utöver svenska Fråga gärna oss om du vill veta mer om vilka språk våra medarbetare talar!Attendo personal