Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Hushållsnära tjänster Västernorrlands län

Sponsrade

Hemstöd - Sundsvall

Västernorrlands län

Hemstöds vision är att utrota ensamheten för alla seniorer. Ingen ska behöva sitta ensam eller fast i en lägenhet utan möjlighet att komma ut. Det gör vi genom att länka samman äldre med seniorer som vill bidra till ett bättre liv.

Visa alla