Mötesplats Centrum

Mötesplats Centrum

Borås kommun

Engelbrektsgatan 2

Typ av gemenskap
Mötesplatser och träffpunkter

Kontakt

Organisation
Telefonnummer
Gatuadress

Engelbrektsgatan 2