Mötesplats Spinnrocken

Mötesplats Spinnrocken

Borås kommun

Typ av gemenskap
Mötesplatser och träffpunkter

Kontakt

Organisation
Telefonnummer
Kontaktperson
Rebecka Plado, enhetschef Telefon 033-35 88 54