Mötesplats Vågen

Mötesplats Vågen

Borås kommun

Typ av gemenskap
Mötesplatser och träffpunkter

Kontakt

Organisation
Telefonnummer
Kontaktperson
Satu Piuva, enhetschef 033-35 35 96