Redaktionellt material

Informationstexter under rubriken Bra att veta samt Tips och guider på Seniorval.se är författade av vår redaktion. Allt material är faktagranskat av sakkunniga inom respektive område. 


I samband med att Seniorval.se startade granskades texterna av ett redaktionellt råd bestående av: Barbro Westerholm, Riksdagsledamot (fp) och tidigare ordförande för Äldreboendedelegationen, Sven-Erik Wånell, tidigare Direktör för forsknings- och utvecklingsstiftelsen Äldrecentrum, Elisabeth Adriansson Sandberg, tidigare Rikschef för äldreomsorg inom dåvarande Aleris Omsorg AB samt Johan Huldt, Branschansvarig på Almega Hemserviceföretagen. 

När Seniorval.se:s redaktion skriver nya texter granskas dessa antingen av personerna som ingick i rådet eller andra sakkunniga inom det aktuella området.