Lilla (senior)valguiden. Frågor och svar inför EU-valet 2024

Den 9 juni är det EU-val. Vi röstar då om vilka 21 ledamöter som ska företräda Sverige i Europaparlamentet. Kanske ställer du dig på grund av ork eller sjukdom eller någon i din närhet sig nedan frågor inför valet. Klicka på länkarna för att se svaren.

Jag kan inte ta mig till en vallokal, hur röstar jag?

Jag har rullator eller sitter i rullstol. Är vallokalerna anpassade för rörelsehindrade?

Hur funkar det med röstning på ett äldreboende (vård- och omsorgsboende/särskilt boende?

Jag vill hjälpa min äldre släkting att rösta, hur funkar det?

En nära anhörig till mig har en demenssjukdom, får hen rösta?

Jag är god man åt en person med demenssjukdom, får jag rösta åt hen? 

Vi har i denna lilla (senior)valguide även sammanställt kortfattat information som kan vara bra att känna till inför att du ska rösta. Klicka på länkarna för att läsa mer om:

Röstkortet, ett måste för att rösta

Glöm inte id-handling

Förtidsröstning - rösta innan valdagen

Budröstning - rösta med hjälp av en anhörig

Ambulerande röstmottagare – rösta hemifrån

Jag kan inte ta mig till en vallokal, hur röstar jag?

Det finns två olika sätt att rösta på distans. Om du är sjuk, har ett funktionshinder eller av någon annan orsak inte kan ta dig till en vallokal kan du få rösta med hjälp av ett bud. Förutom ett bud behöver ett vittne intyga att allt gått rätt till. Både bud och ska vara över 18 år. Mer om att rösta med bud kan du läsa i vår guide här ovanför.

Alternativ två är att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare. Då kommer två röstmottagare hem till dig och tar emot din röst. Ambulerande röstmottagning kan bokas via kommunen men bara om du inte har möjlighet att använda budröstning. Läs mer om ambulerande röstmottagare nedan.

Jag har rullator eller sitter i rullstol. Är vallokalerna anpassade för rörelsehindrade?

Ja! Alla vallokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om det skulle vara så att du trots allt ändå inte kan ta dig in när det är dags att rösta kan röstmottagarna ta emot din röst utanför lokalen. Kontakta din kommun om du har frågor om någon särskild lokal.

Hur funkar det med röstning på ett äldreboende (vård- och omsorgsboende/särskilt boende?

Vissa boenden erbjuder förtidsröstning på plats, hör med det aktuella boendet hur de brukar göra. Om boendet inte ordnar med förtidsröstning, och du inte heller kan ta dig till en vallokal, går det bra att rösta med hjälp av ett bud, till exempel med hjälp av personal på boendet. Läs mer om budröstning längre ner på denna sida.

Jag vill hjälpa min äldre släkting att rösta, hur funkar det?

Om din släkting inte kan åka till en vallokal för att rösta, är det i första hand budröstning som gäller. Om inte budröstning möjligt finns det något som kallas ambulerande röstmottagning där två personer kommer hem till den som ska rösta och tar emot rösten i dennes hem.

En nära anhörig till mig har en demenssjukdom, får hen rösta?

Ja, en person med demenssjukdom har rätt att rösta och får sitt röstkort skickat till sin folkbokföringsadress. Om personen har svårt att själv ta sig till vallokalen kan hen budrösta med hjälp av dig som anhörig eller vårdare, till exempel personal på ett boende eller i hemtjänsten. Kontakta kommunen för information om och material för budröstning eller läs mer i guiden längre ner på sidan. Om budröstning inte är möjligt kan man ta hjälp av ambulerande röstmottagare som kommer på hembesök. Dessa erbjuds och kan bokas via kommunen.

Jag är god man åt en person med demenssjukdom, får jag rösta åt hen?

En person med demenssjukdom har fortfarande kvar sin rösträtt. Om personen har svårt att ta sig till en vallokal kan hen använda sig av ett bud. Ett bud kan vara en anhörig eller en person som normalt sätt hjälper till med ens personliga angelägenheter. Du som god man kan alltså hjälpa till genom att agera bud. Läs mer om hur budröstning fungerar här nedanför.

Röstkortet, ett måste för att rösta

Vi börjar med det viktigaste. För att få rösta, oavsett hur du föredrar att göra det, behöver du ha ditt personliga röstkort som du får hemskickat med posten senast 22 maj. Där finns också info om vilken valkrets du tillhör och var någonstans du ska rösta om du vill göra det på själva valdagen. Om du mot förmodan inte får ett röstkort i brevlådan går det att beställa ett dubblettröstkort på Valmyndighetens webbplats.

Glöm inte id-handling

För att få rösta måste du ha med dig en giltig id-handling, till exempel ett pass eller ett körkort. Om du inte har någon id-handling går det bra att ta med en annan person som kan intyga att du är du. Den personen behöver då visa sin id-handling för personen som ska ta emot din röst.

Förtidsröstning - rösta innan valdagen

Om du vet att du inte kommer kunna rösta på valdagen 9 juni, eller helt enkelt vill rösta i lugn och ro utan köer går det bra att förtidsrösta.

Du kan förtidsrösta när du vill från 22 maj till och med den 9 juni. I valfri lokal för förtidsröstning i hela landet. Minst en lokal för förtidsröstning i varje kommun har öppet även på valdagen. På valmyndighetens webbplats kan du söka fram adresser och öppettider till lokaler som erbjuder förtidsröstning i närheten av dig.

Budröstning - rösta med hjälp av en anhörig

Om du inte har möjlighet att ta dig till en vallokal så går det bra att rösta med hjälp av ett bud. Ditt bud tar helt enkelt med sig din röst och lämnar den i vallokalen på valdagen, eller i en av röstningslokalerna där man kan förtidsrösta.

Ett bud kan vara din make, maka eller sambo, din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Personer som i sitt yrke eller på liknande sätt ger dig vård eller hjälper dig med dina personliga angelägenheter till exempel personal på ditt boende eller i din hemtjänst. Det kan också vara en lantbrevbärare.

Förutom budet behöver du ha ett vittne som kan kolla så att allt går rätt till. Både budet och vittnet måste vara över 18 år. 

För att rösta med bud behövs särskilt material som finns att hämta i alla röstningslokaler där man kan förtidsrösta. Det går också att hämta i vallokalerna under valdagen 11 september. Vill du inte besöka en vallokal kan du beställa material från Valmyndigheten.

När du får hem ditt material finns tydliga instruktioner om hur budröstningen går till. Du kan också läsa mer om att rösta med bud på Valmyndighetens webbplats.

Ambulerande röstmottagare – rösta hemifrån

Om du inte kan ordna med bud och vittne finns något som kallas ambulerande röstmottagare. Två personer tar då emot din röst på samma vis som i en röstningslokal, fast hemma hos dig.

Personer som arbetar som ambulerande röstmottagare är till vardags tjänstepersoner utsedda av valnämnden och bokas via kommunen. De ambulerande buden arbetar i par och legitimerar sig alltid vid hembesök. Kolla på din kommuns webbplats eller ring till kommunens kontaktcenter för att få hjälp att boka ambulerande röstmottagare

Glöm inte röstkortet - De ambulerande röstmottagarna tar med sig allt material som behövs för att genomföra röstningen men tänk på att du som ska rösta måste ha ditt röstkort för att få rösta. Om du saknar röstkort kan de ambulerande röstmottagarna ordna med ett dubblettröstkort till dig. I så fall måste du säga till i samband med att du bokar ambulerande röstmottagare.

Translate