Om oss

Hattstugan är ett privat gruppboende för personer med demenssjukdomar. I september 1994 startade verksamheten som ett alternativ till den offentliga. Vi arbetar dock på uppdrag av Region Gotland, som förfogar över samtliga våra tio platser. Kommunens Boråd placerar personer med en utredd demenssjukdom och biståndsbeslut hos oss.

Hattstugan har genom åren fått ta emot ett antal utmärkelser för god demensvård och personalvänlig arbetsplats. Våra medarbetare har lång erfarenhet av äldreomsorg och tillsammans har vi vidareutvecklat vår egen modell för demensvård. Den kunskapen delar vi gärna med oss av i kurser, seminarier och genom att ta emot praktikanter.

Vi på Hattstugan är mycket engagerade i demensvårdens och äldreomsorgens framtid och kämpar för att de demenssjukas behov tillgodoses och för deras rätt till personlig och flexibel vård. Vi strider också för de anhörigas rättigheter i olika sammanhang.

Hattstugans grundare Jane Lindell Ljunggren tilldelades Solstickepriset 2016 som delas ut av prinsessan Christina. Motiveringen löd: "2016 års Solstickepris går till Jane Lindell Ljunggren, eldsjäl och visionär, som outtröttlig verkar för god och värdig omsorg för personer med demenssjukdom."


Organisation form
Företag
Driftsform
Entreprenad

Boendet

Allmän beskrivning

Huset är formgivet av oss själva. Stor vikt har lagts på den inre och yttre miljön för att skapa ett hem och en trädgård med harmoni, gemenskap och aktiviteter av skilda slag. Att vara här känns stimulerande och rogivande för våra inneboende, deras anhöriga och oss som arbetar här.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
10
Avdelningar

1

Lägenheterna

33-42 kvadratmeter

Pentry och eget badrum

Omöblerade

Säng ingår

Fiber för data och TV är indraget i alla lägenheter.

På boendet

Stort vardagsrum och kök.

Boendet är möblerade med gamla saker och möbler från 60- och 70-talet.

Aktiviteter

Hattstugan tillämpar flera metoder som underlättar kommunikationen mellan den demenssjuke och omvärlden. Under åren har vi arbetat intensivt med att lära och utvecklas i arbetet med att kommunicera trots svåra funktionella störningar hos de boende.

Musik och dans är ett fantastiskt hjälpmedel. När vi finner rätt musik når den långt in i medvetandet; den har en rogivande inverkan och hjälper personen att få kontakt med viktiga händelser i det förgångna. Musiken hjälper till att få många olika funktioner att fungera bättre.

Taktil stimulering (massage), individuellt utprovad, är en annan metodisk gåva som stärker personers kroppsuppfattning. Behandlingen är rogivande, smärtlindrande och stimulerar mag- och tarmfunktioner så att vi ofta slipper ge laxermedel. Taktil massage är lika härlig att ge som att få och all vår personal är utbildad på metoden.

Qigong-inspirerad gymnastik och rörelse utgör också en viktig faktor för att bibehålla rörelseförmåga. Metoden bidrar till att fler kan gå och äta själva, även om det tar längre tid, men det gynnar alla om de boende får hjälp bibehålla funktioner så långt det är möjligt.

Validationsmetoden enligt Naomi Feeil. Metoden fungerar mycket bra för personer med oro och ångest kopplat till tidigare händelser, längtan efter mor och far samt hemlängtan.

Reminiscensmetoden, genom samtal kring gamla föremål återknyts kontakten med tidigare minnen. Dessa kan gälla arbetsliv, skola, högtider med mera och väcks genom en gammal kär sång, kläder, bilder eller något föremål. Av det skälet har vi samlat på oss rikligt av sådant material som ständigt finns till hands på Hattstugan. Ibland berättar personer med stora kommunikationssvårigheter de mest fantastiska historier med hjälp av denna metod, som fungerar bra både i grupp och enskilt.

Bolltäcke, vi har stor erfarenhet av bolltäckets verkan vid olika  slags orostillstånd.

Djur i vården har vi också lång erfarenhet av då det alltid funnits katt på boendet och hund som är med dagtid.

Mat & Dryck

Vi lagar själva all mat och handlar allt närproducerat. De äldre får följa med till affären och till lantbrukaren för att handla grönsaker, potatis och så vidare. Vi äter alla tillsammans. 

 

Vård & Omsorg

Genom att respektera varje individs egenvärde och särskilda behov vill Hattstugan ge de boende en trygg, harmonisk och levande hemlik inne och ute miljö. Hörnstenarna i detta arbete är våra arbetsmetoder, de anhöriga och våra medarbetare.

Individuell genomförandeplan
För att kunna erbjuda ett boende där den enskilde verkligen står i centrum, upprättar vi en individuell genomförandeplan. Planen bygger på levnadsberättelser från anhöriga, den boendes egna resurser och behov samt nämndens biståndsbeslut. Mål och syften med insatserna dokumenteras och följs upp.

Kontaktmannaskap
I vår modell gäller kontaktmannaskap är anhörigas och närståendes medverkan synnerligen värdefull. Om man kan stödja, bibehålla och förstärka tidigare relationer, gynnas skapandet av nya. En humanistisk grundsyn genomsyrar allt arbete.

Vård

Sjuksköterska finns hos oss under dagtid. Kvällar och helger har vi tillgång till kommunens joursjuksköterska. Läkare besöker oss regelbundet. Fysioterapeut och arbetsterapeut kommer vid behov.

Personal

Bästa medarbetarna
Hattstugan har de bästa medarbetarna man kan tänka sig. Ännu efter drygt tjugo år håller den fanan med "Respekt, kvalitet och rätt förhållningssätt" högt. Visst behövs också olika piller, men det gäller att inte ha en övertro på medikamenter och god kunskap om biverkningar och verkningsgrad.

Våra medarbetare fungerar som de boendes personliga "coacher" och har ambitionen att förena hög vårdteknisk kvalitet med lust, glädje och upptåg. Detta stora engagemang skapar lust till arbete.

På Hattstugan arbetar för närvarande tolv kvinnor med varierande bakgrund, varav två verksamhetschefer som också arbetar i själva omvårdnadsarbetet till 80 procent och en sjuksköterska som också deltar i viss del av omvårdnadsarbetet.

Vid rekrytering ser vi mest till den sökandes förmåga att lyssna, ta egna initiativ och samarbeta. En grundutbildning inom vården är bra, men inte avgörande, vi backar upp med den utbildning som behövs för olika arbetsuppgifter.

 

Kompetensutveckling
Medarbetarna är unika, duktiga personer som hela tiden behöver få utvecklas inom sitt yrke. Med Hattstugans modell har vi lyckats väl med att ta vara på personalens stora kunskap och kreativitet. Vi satsar mycket på kompetensutveckling för alla medarbetare både individuella satsningar men också gemensamt för hela gruppen.
Språk
Svenska
Kollektivavtal är skrivet med Kommunal

Kvalitet

Hattstugan arbetar på ständiga förbättringar och har provat flera olika kvalitetsverktyg under åren. Det gäller att få verksamheten dokumenterad på ett bra sätt som grund för genomförandet av den individuella omvårdnadsfilosofi vi står för. Dokumentationen ger också medarbetarna insyn i och inflytande på sitt arbete. Materialet tas fram, provas och godkänns gemensamt.

Personalen arbetar med ständiga förbättringar i olika grupper där både dag- och nattpersonal ingår. Resultatet analyseras gemensamt. Alla är lika viktiga på arbetsplatsen, vilket tydligt kommer till uttryck då alla på detta sätt är med och utformar och utvecklar arbetet. Vår erfarenhet är att detta motverkar tristess och arbetsskador - några sjukskrivningar existerar knappast på Hattstugan.

Certifieringar

Hattstugan har genom åren fått ta emot ett antal utmärkelser för god demensvård och personalvänlig arbetsplats

Kvalitetsutvärderingar
Övrigt

Medlemmar i Almega och Svenskt näringsliv

Kontakt

Organisationsform
Företag
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Kristina "Tina" Thomasson, verksamhetschef
Gatuadress

När Hallute 315

Postnummer
623 48
Postort

Stånga

Hitta hit

Vägbeskrivning

Hattstugan

Gotlands kommun

Har du frågor?

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.