Korttidsenheten

Kringlekärrsvägen 8-14, Stenungsund Karta

Typ av plats

Demens korttid, Demens växelvård, Omvårdnad korttid, Omvårdnad växelvård

Om oss

Korttidsenheten i Stenungsund består av två enheter som heter Syrengården och Humlegården och båda är placerade på äldreboendet Tallåsen. Tallåsen är centralt beläget i Stenungsund, cirka 200 meter från Stenungsunds station och cirka 700 meter från Stenungstorgs köpcentrum

En korttidsplats är ett tillfälligt boende under en begränsad period. Målet med din vistelse, efter att ha fått rehabilitering, är att kunna återvända till ditt hem.

Du kan beviljas korttidsplats:
efter sjukhusvistelse om du har svårt att klara dig hemma och/eller är i behov av rehabilitering under en begränsad tid
i form av växelvistelse för att avlasta anhörig
tillfälligt vid akuta situationer då anhörig för egen del har behov av vård och du inte kan vara hemma med hjälp av hemtjänsten
i väntan på ett permanent boende på ett äldreboende
om du befinner dig i livets slutskede (palliativ vård)

Organisation

Stenungsunds kommun

Organisationsform

Kommunal

Boendet

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

21

Avdelningar

Två, Syrengården och Humlegården

Lägenheterna

  • Egen dusch och toalett
  • Enklare möblering
  • Några lägenheter har pentry
  • Några lägenheter har tillgång till musikspelare
  • Några lägenheter är större och du kan komma att dela med en annan omsorgstagare

På boendet

  • Flera uteplatser
  • Gemensamma utrymmen med bland annat TV

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter i huset
Korttidsenheterna Syrenen och Humlegården har sina lokaler på Tallåsen där flera gemensamma aktiviteter anordnas, både för boende på Tallåsen och besökare utifrån. 

Exempel på aktiviteter i huset:
Dagverksamheten, som finns i huset, anordnar flera aktiviteter
Höst- och vårfest
Kören Sångfåglarna
Besök av Röda Korset som anordnar fika en gång i månaden
Kyrkan anordnar gudstjänst en gång i veckan
Besök av vårdhund
Spela boule på vår egen boulebana
Trivselträffar två gånger i månaden för alla äldre i kommunen

I huset finns även ett café som har öppet 08.30-15.00. Där kan man även köpa vissa hygienartiklar.

Individanpassade aktiviteter

Aktiviteterna på enheterna anpassas efter våra omsorgstagare, exempel på aktiviteter kan vara:
Promenad
Lägga pussel
Spela spel
Baka
Gungstol som lugnar oroliga personer med en demenssjukdom

Djur
Vi välkomnar djur som kommer på besök, men de har tyvärr inte möjlighet att bo kvar hos oss.

Mat & Dryck

Korttidsenheterna Syrenen och Humlegården har sina lokaler på Tallåsen som har ett eget kök där all mat lagas. Maten är anpassad efter äldres behov och köket kan även erbjuda specialkost om man behöver.

Vi äter tillsammans i enheternas matsalar där vi dukar fint och försöker göra det så trevligt som möjligt. Personalen sitter med både som sällskap och som stöd. Om man vill går det även bra att äta i sin lägenhet. 

Vid högtider och andra festdagar serverar köket mat som förknippas med högtiden. Vi har även haft Nobelmiddag med extra fin dukning. 

Vi är noga med att nattfastan inte överskrider 11 timmar. 

Var lagas maten?

All mat lagas i köket på Tallåsen

Vård & Omsorg

Kontaktperson och genomförandeplan
Varje omsorgstagare får en egen kontaktperson. Tillsammans upprättar de en individuell genomförandeplan. Syftet med genomförandeplanen är att våra omsorgstagare ska ha möjlighet att vara med och påverka sin vistelse hos oss. Vi jobbar utefter IBIC, individens behov i centrum, vilket innebär att vi utgår från varje individs behov och utformar vårt arbete där efter. 

Att ha med sig
Lägenheterna är möblerade men du behöver ha med dig:
Läkemedel
- Hjälpmedel
Kläder och hygienartiklar
Eventuella personliga ägodelar som du trivs med

Att tänka på
Du som växlar eller har avlastningsplats hos oss bokar själv resan till och från Korttidsenheten som betalas av dig. Ansökan om färdtjänstkort sker hos kommunens färdtjänsthandläggare som du når via växeln, 0303-73 00 00.

Hemgångsteamet
Vi samarbetar med hemgångsteamet för att göra hemgången så smidig som möjligt för våra omsorgstagare. 

Omsorg

Våra korttidsenheter är bemannade med omsorgspersonal dygnet runt. 

Vård

Sjuksköterskor finns tillgängliga under dagtid, kvällar och helger har vi tillgång till joursjuksköterskor.

Sjukgymnast och arbetsterapeut finns här under dagtid.

Tillgång till läkare via sjuksköterska. 

Personal

Omvårdnadspersonalen består av undersköterskor med hög kompetens, engagemang och yrkesstolthet. Flera av våra undersköterskor har även vidareutbildning inom demens, palliativ vård, geriatrik och akutsjukvård.

Förutom undersköterskor och några vårdbiträden jobbar här även en enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, samordnare och omsorgshandledare. 

Kompetensutveckling

Vi har kontinuerlig kompetensutveckling inom bland annat demens, geriatrik, palliativ vård, hjärt- och lungräddning och ergonomi. Vi anordnar även studiecirklar inom ämnen som psykisk ohälsa hos äldre och bemötande.

Språk

Svenska, Engelska

Kvalitet

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvalitén. Bland annat utgår vi från undersökningen Socialstyrelsen (Äldreguiden) som årligen genomförs bland våra omsorgstagare för att ta reda på vad vi kan göra bättre.

Under din vistelse hos oss frågar vi dig om du är nöjd eller om det finns något vi kan förbättra.

Synpunkter och klagomål
Har du synpunkter eller klagomål kan du framföra dem antingen via Stenungsunda hemsida eller via blanketten som finns i din omsorgspärm.

Kvalitetsregister

Vi jobbar aktivt med BPSD och vi har fem BPSD administratörer.

Våra sjuksköterskor jobbar efter Svenska Palliativregistret. Vi har även palliativa ombud. 

Kontakt

Organisation

Stenungsunds kommun

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0303-73 87 36

Kontaktperson

Kristina Alpner, enhetschef

Gatuadress

Kringlekärrsvägen 8-14

Postnummer

444 40

Postort

Stenungsund

Vill du bo här?

För att ansöka om en plats hos oss på korttidsenheten kontaktar du kommunens biståndshandläggare via kommunens växel på telefon 0303-73 00 00.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0303-73 87 36

Translate

Tyck till