Johannesgården uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Johannesgården

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Efraim Dahlins väg 5
Postnummer
128 64
Postort
Sköndal
Telefonnummer
08-400 292 40
E-post
alma.leven@storaskondal.se
Kontaktperson
Alma Levén, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Johannesgården ligger intill Drevvikens strand, omgivet av grön- och strövområden. Det vackra läget bjuder på härliga promenadstråk och vi tar vara på den fina miljön genom att vara ute så mycket som möjligt.

Vårt fokus är att möta dig och din livssituation här och nu. På vårt första möte ses vi gärna tillsammans med närstående för att diskutera dina önskemål. Vi vill att vårt arbete ska knyta an till dina tidigare vanor och livsstil och därför vill vi lägga lite extra tid på att välkomna dig och se vilka aktiviteter och resurser hos oss som passar dig.

Höjdpunkter Johannesgården
- Naturnära
-Egen aktivitetscoach
-Många gemensamutrymmen
-Stor utomhusterrass 

Om Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Här kan du läsa mer och även se en film om oss.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
33
Språk
Engelska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Stora Sköndals kvalitetsarbete genomsyras av tydlighet och öppenhet, tillsammans med högt ställda kvalitetsambitioner. För att trygga en säker vård och omsorg arbetar vi alltid enligt vårt ledningssystem.

Nyckelorden är ”planera, genomföra, följa upp och förbättra”. I korthet handlar det om att planera det vi ska genomföra och att sedan följa upp hur det gick för att kunna förbättra.

Klagomål och andra synpunkter är viktiga för oss i vårt arbete med att förbättra verksamheten för alla. När avvikelser uppstår diskuteras de i kvalitetsrådet, där alla professioner finns representerade. Vi tittar på avvikelsen och ser hur vi kan förhindra att den uppstår igen. Utvecklingsarbetet i våra verksamheter är ständigt pågående.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

Här arbetar en verksamhetschef, teamchefer och sjuksköterskor. Vår omsorgspersonal utgörs av 29 undersköterskor och här finns en arbetsterapeut och en fysioterapeut. Läkare finns tillgänglig en dag i veckan samt vid behov.

Stora Sköndal bedriver också volontärverksamhet, som på olika sätt bidrar till ökat välbefinnande, högre livskvalitet och mervärde för dig som bor här. En  kan hjälpa till med ledsagning, eller bara vara sällskap och öka möjligheten till aktivitet för den som vill.

Ägare, styrelse, ekonomi