Stora Sköndal

Stora Sköndal är en stiftelse som arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Hos oss får människor växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Förutom äldreomsorg driver vi förskola, asylboende, boende för ensamkommande flyktingungdomar, boende för yngre demenssjuka och neurologisk rehabilitering.