Solgården uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Solgården

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Nils Brincks väg 6B
Postnummer
128 64
Postort
Sköndal
Telefonnummer
08-400 29 193
E-post
eva.norberg@storaskondal.se
Kontaktperson
Eva Norberg

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Varmt välkommen till oss på Solgården
Solgårdens vård- och omsorgsboende är för dig över 65 år som behöver extra stöd, vård och omsorg och har ett biståndsbeslut från din kommun. Hos oss finns rätt förutsättningar för dig, både med och utan demens, att leva ett mycket gott liv.

Rum för fler
En ny utbyggnad med lägenheter för personer med demensdiagnos stod klart under hösten 2018. Interiören är skapad för att ge maximal frihet för de boende att så långt som möjligt klara sig själva. Den nya utbyggnaden har byggts med dubbelt miljöfokus – både hållbara material och boendemiljö. Solpanelerna har monterats på taket för att försörja den nya byggnaden med energi.

Höjdpunkter Solgården
- Stor trädgård med växthus
- Närhet till gångstråk och sjö
- Mycket aktiviteter
- Ljusa och rymliga lägenheter

Om Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Här kan du läsa mer och även se en film om oss.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
65
Språk
Engelska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Stora Sköndals kvalitetsarbete genomsyras av tydlighet och öppenhet, tillsammans med högt ställda kvalitetsambitioner. För att trygga en säker vård och omsorg arbetar vi alltid enligt vårt ledningssystem.

Nyckelorden är ”planera, genomföra, följa upp och förbättra”. I korthet handlar det om att planera det vi ska genomföra och att sedan följa upp hur det gick för att kunna förbättra.

Klagomål och andra synpunkter är viktiga för oss i vårt arbete med att förbättra verksamheten för alla. När avvikelser uppstår diskuteras de i kvalitetsrådet, där alla professioner finns representerade. Vi tittar på avvikelsen och ser hur vi kan förhindra att den uppstår igen. Utvecklingsarbetet i våra verksamheter är ständigt pågående.

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

På Solgården arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, varav en Silviasyster specialutbildad inom demens, arbetsterapeut, fysioterapeut, teamchefer, aktivitetscoach och verksamhetschef.

Alla medarbetare har tystnadsplikt och bär tydliga namnbrickor.
 

Eva Norberg, verksamhetschef

Ägare, styrelse, ekonomi