Villa Magnolia uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Villa Magnolia

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Thorsten Levenstams väg 7A-7C
Postnummer
128 64
Postort
Sköndal
E-post
lotta.backelin@storaskondal.se
Kontaktperson
Lotta Backelin, Verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Villa Magnolia är Stora Sköndals nya vård-och omsorgsboende som öppnade i september 2020. Vi vänder oss till dig över 65 år, både med stöd – och omsorgsbehov och för dig med demensdiagnos.

Höjdpunkter Villa Magnolia
- Närhet till natur och sjö
- Många aktiviteter
-Tillgång till trädgård och stor takterrass
- Ljusa och moderna lägenheter

Om Stora Sköndal
Stiftelsen Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Här kan du läsa mer och även se en film om oss.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
74
Språk
Engelska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Stora Sköndals kvalitetsarbete genomsyras av tydlighet och öppenhet, tillsammans med högt ställda kvalitetsambitioner. För att trygga en säker vård och omsorg arbetar vi alltid enligt vårt ledningssystem. Nyckelorden är ”planera, genomföra, följa upp och förbättra”. I korthet handlar det om att planera det vi ska genomföra och att sedan följa upp hur det gick för att kunna förbättra.

Klagomål och andra synpunkter är viktiga för oss i vårt arbete med att förbättra verksamheten för alla. När avvikelser uppstår diskuteras de i kvalitetsrådet, där alla professioner finns representerade. Vi tittar på avvikelsen och ser hur vi kan förhindra att den uppstår igen. Utvecklingsarbetet i våra verksamheter är ständigt pågående.

Kvalitetsregister

Vi deltar i Palliativa registretSenior Alert och BPSD.

Personal

Personal på verksamheten:

På Villa Magnolia arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetscoach, teamchefer och verksamhetschef. Undersköterskor finns på plats dygnet runt. Övriga arbetar måndag till fredag, sjuksköterska är tillgänglig dygnet runt.

Alla medarbetare har tystnadsplikt och bär tydliga namnbrickor.
 

Lotta Backelin, verksamhetschef

Ägare, styrelse, ekonomi