Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Dagverksamhet Sollentuna

Här hittar du information om dagverksamheter i Sollentuna kommun. Klicka på de leverantörer som du är intresserad av mer information om deras arbetsätt, kompetens och kontaktuppgifter. En dagverksamhet är ett ställe dit man kommer för att träffa andra och delta i olika aktiviteter eller bara få sällskap. 

En dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma men som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare. För att delta behöver du ansöka om en plats hos kommunen.

Visa alla

Ansök om dagverksamhet i Sollentuna kommun

Dagverksamhet betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatsen är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare inom Sollentuna kommun kommer att bedöma dina behov och besluta om dagverksamhet är någonting som passar dig. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga. För att ansöka kontakta Sollentuna kommun och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Sollentuna kommuns hemsida

Mer information om ansökningsprocessen

Att välja dagverksamhet i Sollentuna kommun

Efter att du fått ett positivt beslut på din ansökan om dagverksamhet har du i Sollentuna kommun möjlighet att välja vilken dagverksamhet du ska besöka, kommunens eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen. Sollentuna kommun tillämpar nämligen det man kallar lagen om valfrihet (LOV), vilket ger dig rätt att välja bland olika organisatörer och företag som kommunen godkänt.

Du kan söka information om olika dagverksamheter i Sollentuna kommun här ovan på Seniorval.se. Kommunen ska också ge dig information om vilka det finns att välja mellan. 

Är du inte nöjd med den dagverksamhet du väljer så kan du alltid välja en annan.

Om dagverksamhet

På dagverksamheten finns omsorgspersonal som stöttar den som behöver och som föreslår och leder olika typer av aktiviteter. Många dagverksamheter har öppet vardagar mellan klockan 9 och 15 och hur många dagar i veckan du är där varierar utifrån behov och önskemål. Den som behöver transport till och från dagverksamheten får hjälp med det. 

På vissa platser finns det som kallas öppen dagverksamhet. Dessa kan jämföras med en träffpunkt eller mötesplats och för att delta i dessa behöver du inte ansöka hos kommunen.

Translate