Betlehemskyrkans Missionsförsamling

Bethlehemskyrkan Vasahemmet är ett äldreboende som drivs med kristna värderingar. Vi erbjuder äldreboende och demensboende centralt i Göteborg
Bolagsfakta:
Ledning:
Sjukfrånvaro:
Vi räknar sjukfrånvaro från totala antalet arbetade timmar per månad. Ej uppdelat i åldersgrupper, men med och utan långtidssjukskrivna.Utan långtidssjukskrivna: 4,63% Med långtidssjukskrivna: 8,63%

Betlehemskyrkans Missionsförsamling Äldreboende