Betlehemskyrkans Missionsförsamling

Bethlehemskyrkan Vasahemmet är ett äldreboende som drivs med kristna värderingar. Vi erbjuder äldreboende och demensboende centralt i Göteborg

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Operativ chef

Fredrik Alm

Ledning

 • Karin Olsson
 • Fredrik Alm

Styrelse

 • Ordförande: Karin Olsson
 • Anders Walan
 • Karin Olausson
 • Fride Quist
 • Roland Björkman
 • Magnus Sundemo
 • Iréne Murén
 • Agneta Wramdemark
 • Ann-Sofie Erséus

Resultat

Resultat 1 700 kr

Omsättning

Nettoomsättning 28 824 kr

Sjukfrånvaro

Vi räknar sjukfrånvaro från totala antalet arbetade timmar per månad. Ej uppdelat i åldersgrupper, men med och utan långtidssjukskrivna.Utan långtidssjukskrivna: 4,63% Med långtidssjukskrivna: 8,63%

Betlehemskyrkans Missionsförsamling Äldreboende

Visa i sök